Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Okullarda şiddet ve suç : Eskişehir örneği 

      Örki, Hülya (Anadolu Üniversitesi, 2013)
      Araştırmada temel olarak lise öğrencilerinin suç ve şiddet davranışlarına etki eden faktörler (okul, aile, arkadaş çevresi, sosyo-ekonomik durum, medya ve kitle iletişim araçları) üzerinde durulmuştur. Araştırma nicel bir ...