Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İhaleye fesat karıştırma suçu 

      Özcan, Süleyman Numan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
      I?haleye fesat karıs?tırma suc?u 5237 sayılı Tu?rk Ceza Kanunu'nun 235. maddesinde du?zenlenmis?tir. Bu madde, Kanun'un "O?zel Hu?ku?mler" adlı ikinci kitabının "Topluma Kars?ı Suc?lar" bas?lıklı U?c?u?ncu? Kısmının "Ekonomi, ...