Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Ceza Sorumluluğunun Gelişimi 

   Ceza hukuku bütün unsurları ve konularıyla sorumluluk sorunu üzerine kurulmuş bir hukuk dalıdır. Ceza hukukunun gelişim aşamalarının incelenmesi bir anlamda ceza sorumluluğunun hangi esasa dayandığının incelenmesi anlamını ...
  • Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma cürümleri : (TCK m. 230, 240) 

   Özenbaş, Nazmiye (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Devlet idaresi, sosyal güveni ve düzeni garanti altına alan, bireysel faaliyetleri tamamlayan, toplumun refahı, korunması ve gelişmesi için gerekli olan varlıkları ve hizmetleri sunan birleştirici ve hükümran kurumdur. ...
  • İhaleye fesat karıştırma suçu 

   Özcan, Süleyman Numan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   I?haleye fesat karıs?tırma suc?u 5237 sayılı Tu?rk Ceza Kanunu'nun 235. maddesinde du?zenlenmis?tir. Bu madde, Kanun'un "O?zel Hu?ku?mler" adlı ikinci kitabının "Topluma Kars?ı Suc?lar" bas?lıklı U?c?u?ncu? Kısmının "Ekonomi, ...
  • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ceza sorumluluğun esası 

   Özenbaş, Nazmiye (Anadolu Üniversitesi, 2012)
   İnsan haklarına saygılı bir hukuk devleti olmanın en önemli gereklerinden birisi ceza sorumluluğunu kusura dayandırmaktır. Diğer bir ifadeyle kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesini bütün suç hipotezleri için geçerli kılmaktır. ...
  • Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu 

   Özenbaş, Nazmiye; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Efil, Alper Yaser (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Teknolojinin gelişmesi ve özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ile günümüzde sıkça işlenmeye başlayan bir suç olan özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu (TCK md.134) inceleme konusu yapılmıştır. Bu suçun doğru incelenebilmesi ...
  • Polisin zor kullanma yetkisi 

   Yazının harflerini büyütmek için tıklayınYazının harflerini küçültmek için tıklayın Yazıcıya göndermek için tıklayın Önceki sayfaya dönmek için tıklayın Bu yazıyı arkadaşınıza göndermek için tıklayın Devletin temel ...
  • Türk Hukukunda doğrudan bilişim suçları 

   Öndin, Hasan Burak (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Bilişim alanı, her geçen gün gelişimini sürdürmektedir. Bir süre önce hayal bile edilemeyecek teknolojik ürünler, bugün neredeyse toplumsal yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, ...