Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Hindistan'da din ve kil 

   Özer Eröz, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Çağlar boyunca sanat, seküler ve dini fikirlerin yayılması adına en güçlü araçlardan biri olmuştur. Bu durum dini fikirlerin kitlelere ulaşmasını sağlarken aynı zamanda, sanat eserlerine de hem içerik hem de biçimsel ...
  • Hinduism and Teracotta Temples 

   Uludağ, Kemal; Özer Eröz, Gökçe (Anadolu University, 2016)
   Elements like belief, tradition, method of thinking, which constitute the content of cultural phenomena, are also considered among the most important factors in the existence of art. Therefore, cultural items and art are ...
  • Hinduizm ve terakota tapınaklar 

   Özer Eröz, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Kültür olgusunun içeriğini oluşturan inanç, gelenek, düşünce biçimi gibi unsurlar sanatın da var olmasındaki en önemli etmenler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla kültürel öğeler ve sanat birbirinden bağımsız düşünülmemektedir. ...
  • Wabi sabi estetiği ve Japon seramik sanatına etkileri 

   Özer Eröz, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   Sanatın temel değerlerinden biri olan estetik; bir çoşkulanım veya duygu veren şeylerin incelenmesi ile ilgili bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. İnsanın maddi ve manevi alanlarda yarattığı, ortaya koyduğu şeylerin tümü ...