Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Antik Roma'da nüfus sayımı (Census) 

      Nüfus sayımı, bir ülke nüfusuyla ilgili demografik bilgilerin, belli aralıklarla resmî olarak toplanmasıdır. Antik Roma'da, Latince censere fiilinden türemiş olan census kelimesi, hesaplamak, tahmin ve takdir etmek anlamına ...