Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Bâkî'nin gazellerinde teşbih 

      İnci, Günay (Anadolu Üniversitesi, 2007)
      Bu tezde, Bâkî Divanı’ndaki ilk 100 gazelde teşbih ve teşbihten elde edilen mecazlar olan istiare türlerinin edebî üslûp oluşturmadaki kullanım sıklıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle Bâkî Divanı’ndaki ...