Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • 1923-1940 yılları arası Türk romanlarında kadın imgesi 

   Bayrak, Hülya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Efe, Seçil (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Erken Cumhuriyet dönemi, kadınların cinsiyet rollerinde ve toplumsal konumlarında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Kadınlar özellikle İkinci Meşrutiyet döneminde güçlenen kadın hareketinin ve Batılılaşmanın son ...
  • 1940-1980 yılları arasındaki Türk romanlarında kadın temsilleri 

   Bayrak, Hülya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ersin, Ayşegül (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk toplumunun modernleşme anlamında geçirdiği dönüşümler içerisinde Cumhuriyet, modernleşme adına gerçekleştirilen en büyük hamledir. Bu hamleyle birlikte kadınlar birtakım kamusal haklara kavuşmuştur. Fakat kadınları ...
  • Kesikli Değişken İçeren Grafiksel Modeller 

   Bayrak, Hülya; Gökpınar, Fikri (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Grafiksel modeller değişken çiftlerinin koşullu bağımsızlıkları ile açıklanan kısıtlarla belirlenir. Grafiksel model hiyerarşik loglineer modellerin bir alt sınıfıdır. Bu modeller yön verilmemiş grafikle gösterilebilir. ...
  • Orhan Pamuk'un romanlarında batı imgesi 

   Saia, Elian (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu araştırma Orhan Pamuk'un romanlarındaki Batı imgesini tahlil eder. Özellikle bu çalışma, Türk kimliğinin Batı dünyası tarafından nasıl etkilendiğini irdeler. Türk kimliği sorunu Pamuk'un romanlarında ele alınan bas?lıca ...
  • Türk edebiyatında kadın temsillerinin arkasındaki söylem ve felsefe 

   Bayrak, Hülya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Cihan, Semiha (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'nin modernleşme süreçlerinde görece kısa bir zaman dilimi içinde kadınların statüsünü etkileyen önemli inkılaplar gerçekleşmiştir. Ancak, hem bu inkılapların topluma homojen bir şekilde yansıyamaması hem de erken ...