Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Belediye hizmetlerinin finansmanı 

   Binatlı, Cüneyt (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1977)
   Tez altı bölümden oluşmaktadır. İlk bolünde, belediyeler yerel yönetin ve merkezi yönetin ilişkileri açısından ele alınarak, yerel yönetim birimleri içinde belediyelerin yeri belirlenmiştir. Yerel yönetin ile merkezi yönetin ...
  • Eğitsel iletişim ortamlarında ses boyutu ve akustiğin işlevi 

   Aykol, Ergin (Anadolu Üniversitesi, 1986)
   İnsan sağlığının ve çalışma randımanını büyük ölçüde etkileyen ısı ışık, ses ve ses yalıtımı bugün bütün ileri ülkelerde devamlı araştırma ve geliştirme konusu durumundadır. Sınıfta ders işleyen bir öğretmenin sesine karışan ...
  • Kablolu televizyon : gelişimi, teknolojisi, ekonomisi 

   Demiralp, Ünlen (Anadolu Üniversitesi, 1985)
   Bu çalışma üç bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde kablolu televizyon tanımlanarak gelişim süreci incelenmiş ve gelişim sürecine bağlı olarak da Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye'deki uygulamalara değinilmiştir. ...
  • Sinemada anlam yaratma 

   Büker, Seçil (Anadolu Üniversitesi, 1985)
   Sinemada anlamın nasıl oluştuğunu incelemek oldukça kapsamlı bir konu. Bir araştırmanın sınırları içinde bu konuyu incelemek olanaksız. Bundan dalayı araştırmayı parçaüstü birimlerle sınırladık. Zamanda ve uzamda yer ...
  • Türkiye'de devlet tahvillerinin faiz rejimi 

   Binatlı, Cüneyt (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1970)
   Araştırmamızın konusu olan Türkiye'de devlet tahvillerinin faiz rejimi iç borçlara bağlı istikrar tahvilleri faiz rejiminin ve borçlarla ilgili faiz ödemelerinin yarattığı iktisadi ve mali değişikliklerin tahlilini kapsamakta ...
  • Uydu ile iletişim ve Türkiye'de uygulanabilirliği 

   Dağdeviren, Emre (Anadolu Üniversitesi, 1988)
   İletişim insanların ilk sosyal gereksinimi olmuştur. Çağlar içinde evrimini gerçekleştiren iletişim teknikleri son elli yılda geometrik hızla gelişmesini sürdürmüş ve uzay eşiğinin ötesine, yakın uzaya sıçramıştır. Uzaysal ...