Advanced Search

Now showing items 1-16 of 16

  • Kültürel öge olarak su kavramı ve Türk Resim Sanatına etkileri 

   Öner, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Su, evrenin varoluşundan bu yana temel ihtiyaç maddesi olmasından öte, farklı anlamlar yüklenerek ihtiyaçlara, inançlara, kültürlere ve teknolojiye göre değişim, gelişim ve çeşitlilik göstermektedir. Sınırları ayırmasının ...
  • Mekan yanılsamasından resim yüzeyine espas 

   Ülker, Derya (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Plastik sanatlar, biçim oluşturma sanatlarıdır. Mimari ve heykelde bu biçim üç boyutlu, görsel sanatlarda ise iki boyutludur. Biçimi oluşturmak, aynı zamanda etrafındaki mekanı, onu çevreleyen uzamı da oluşturmaktır. Bir ...
  • Mozaik sanatı Antakya ve Zeugma mozaiklerinin resim analizleri 

   Şahin, Mehmet, 1973- (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   Bütün sanat eserleri ilk çağlardan itibaren insanın, varlığını etkin ve görünür kılmak için kullandığı en önemli öğeler olmuştur. Yaşanılan sosyo- ekonomik süreçler, kültür ve inanç sistemleri her çağda insanın oluşturduğu ...
  • Müziğin resim sanatında tarihsel süreci 20. yy sanatına etkisi ve yansıması 

   Gülören, Emin (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   Sanat tarihinin başlangıcı, insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. Müzik, şiir ve resim, farklı elemanlara sahip olmalarına rağmen, onları ortak kılan bağlara da sahiptir. İnsanoğlu belki de ‘iz’ bıraktığını ...
  • Resim sanatında dekoratif eğilimler 

   Kankaya Kavlak, Ebru (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Bu araştırmada resim sanatında dekoratif anlatım eğilimleri, bu eğilimlerin tarihsel süreçleri ve gelişimleri incelenmiştir. Birinci bölümde, temel olarak dekoratif kavramı ele alınmıştır. Dekoratifin yanı sıra, süsleme ...
  • Resim sanatında kadın figürü betimlemeleri 

   Aktan, Gülser (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu araştırmada resim sanatında kadın figürü betimlemeleri ele alınmıştır. Araştırmanın konusu, bilinen insanlık tarihi içinde, insan eliyle yapılmış olması ve biricikliği bakımından sanat eseri olarak da görülen, bulunmuş ...
  • Resimde zaman kavramı 

   Coşkun, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   "Resimde Zaman Kavramı" adlı bu tez, insanın iki boyutlu bir yüzeyde üçüncü boyutu arama çabalarına, zaman kavramını da ekleyerek dördüncü boyuttan bakış sürecine, resim sanatı tarihinde nasıl gelindiğini anlatmayı amaçlar. ...
  • Resimsel anlatımda gözlem algı ve bireysellik 

   Coşkun, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   "Resimsel anlatımda Gözlem Algı ve Bireysellik" insanın kendini ifade etme amacına yönelik bir çabayı göstermektedir. Mağara insanının içinde bulunduğu doğal şartlardan dolayı gözlemlerini mağara duvarlarına resmetmesiyle ...
  • Resimsel kurguda dışsal ve içsel gerçeklik 

   Can, Hilal (Anadolu Üniversitesi, 2012)
   Bu tez çalışması dışsal ve içsel gerçekliklerden yola çıkarak, resim sanatı akımlarında ve yapıtlarında, bu gerçekliklerin etkisini incelemektedir. Çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, gerçeklik kavramının ...
  • Sanat tarihinde paradigmatik kırılmalar ve resim sanatına yansımaları 

   Taşçılar, Haydar (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu çalışmanın amacı, sanat tarihinin kırılma noktalarına ve bu kırılmaların ardında yatan içinde bulunulan dönemin güç ilişkilerinin neden olduğu dinamiklere odaklanmak ve özgürlükçü, çoğunlukçu bir ortamda, resim sanatının ...
  • Sanatın ironik boyutları 

   Ergin Halhallı, Hatice Kübra (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   İroni kavramı felsefi ve edebi bir kategori olarak retorik sanatlar içerisinde değerlendirilmektedir. Bir çeşit söz oyunu olarak nitelenen kavram, Sokrates’ in ironi tanımlamaları doğrultusunda Antik Yunan’ a kadar geri ...
  • Simülasyon etkisinde resim sanatı 

   Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Bu tez çalışması, simülasyon kuramından yola çıkarak, resim sanatı akımları ve yapıtlarını, yaptıkları simülasyon etkisi çerçevesinde incelemektedir. Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde, tezin dayandığı kuram ...
  • Teknolojinin olanakları ile değişen sanat alanı 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü; Coşkun, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Endüstrileşmeyle birlikte gelişen ve değişen dünyamızda teknolojinin sınırları doğal olarak insan zekasının da sınırlarını zorlamaktadır. İnsanlığın kültürel, sosyal ve teknolojik her alandaki gelişimi dünyamızı olumlu ...
  • Toplum sanat ilişkisi ve süreç 

   Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu sanatta yeterlik tezi, sanat yoluyla kamusal alan oluşturulabilir mi sorunsalını irdelemektedir ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bir proje çalışmasıdır. Kamuyla beraber ...