Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • The Criticism of Publicness of Museums By Art 

   Karaca, Gülçin (Anadolu University, 2015)
   In 21th century, the examples of relational and participatory art works which can be often seen at the bienalles, exhibitions and streets of Europian countries, America and Turkey, don't use the traditional specialities ...
  • Müzenin Kamusallığının Sanat Yoluyla Eleştirisi 

   21. yüzyılda Avrupa ülkelerindeki, Amerika'daki ve Türkiye'deki bienallerde, sergilerde ve sokaklarda sıkça örneklerine rastlanan katılımcı ve ilişkisel sanat örnekleri, sanatın geleneksel özelliklerini kullanmaz. Katılımcı ...
  • Müzenin kamusallığının sanat yoluyla eleştirisi 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   21. yüzyılda Avrupa ülkelerindeki, Amerika’daki ve Türkiye’deki bienallerde, sergilerde ve sokaklarda sıkça örneklerine rastlanan katılımcı ve ilişkisel sanat örnekleri, sanatın geleneksel özelliklerini kullanmaz. Katılımcı ...
  • Simülasyon etkisinde resim sanatı 

   Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Bu tez çalışması, simülasyon kuramından yola çıkarak, resim sanatı akımları ve yapıtlarını, yaptıkları simülasyon etkisi çerçevesinde incelemektedir. Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde, tezin dayandığı kuram ...
  • Soyut ama nesnel sanat: minimalizm 

   Anadolu Üniversitesi; Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2020)
   Minimalizm az elemanla sanat yapmayı benimseyen, 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Minimalist sanat biçim olarak soyut sanat çalışmalarına yakınsa da, oluştuğu döneme kadar olan soyut sanat ...
  • Toplum sanat ilişkisi ve süreç 

   Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu sanatta yeterlik tezi, sanat yoluyla kamusal alan oluşturulabilir mi sorunsalını irdelemektedir ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bir proje çalışmasıdır. Kamuyla beraber ...