Advanced Search

Now showing items 1-11 of 11

  • Baskıresimde yeni bir yüz : vitreografi 

   Türkmen, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   Cam sanatçılığıyla tanınan ve Amerika’daki “stüdyo cam”ın babası olarak kabul edilen Harvey Littleton, 1974’de denediği ilk cam baskıyla Vitreografinin temelini atmıştır. 1976’da en sevdiği nesneyi, camı, farklı bir ...
  • Çağdaş Türk resminde figür ve mekan 

   Sürüm, Aslıhan (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Her sanat eseri bir çabanın, bir düşüncenin ve zorunlu bir sürecin ürünüdür. Sanatsal yaratma eylemi boyunca sanatçı, öznel yaşantısı ve sanatsal araçlar yoluyla bunları, kalıcı, görsel hale getirir. Sanat eserinin oluşum ...
  • Çizgi romanın tarihsel düzlemde baskı sanatları ile kesişimi 

   Bıçakcı, Ezgi (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bugün çizgi roman dendiğinde akla yalnızca tüketim toplumunun karın ağrısından doğmuş ve hızla tüketilmek üzere servis edilmiş hikaye resimleme sanatı gelmektedir. Çoğu kaynakta yirminci yüzyıl sanatı olarak tanımlanmış ...
  • Empresyonizm'de renk ve ışık 

   Ünalan, V. Nurçin (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   1865-1890 yılları arasında Fransa'da birbiriyle temas halinde çalışmış olan Empresyonist grubu bir araya getiren ve onlardan kollektif bir güç oluşturan, amaçlarındaki kararlılıktır. Empresyonist akım, sanatçıların daima ...
  • Geçmişten günümüze Almanya'da ekslibris 

   Türk, Sezin (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   "Geçmişten Günümüze Almanya 'da Ekslibris" adı altında yürütülen Yüksek Lisans Tez çalışmasında amaç, ekslibrisin Almanya'da nasıl ortaya çıktığını, hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl geliştiğini araştırmaktır. Dönemlerine ...
  • I. Dünya Savaşının baskıresimlere yansımaları 

   Ulu, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Tarihte insanlığı etkileyen büyük olayların sanata etkileri her zaman kaçınılmaz olmuştur. 20. yüzyılın başında yaşanan I. Dünya savaşı insanlık tarihinde ve buna bağlı olarak sanat tarihinde büyük izler bırakmıştır. Bu ...
  • Resimde kent ve imge 

   Aydın Deveci, Arzu (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Kentlilerin ortaya çıkışlarından itibaren insanlık tarihinin evrimi, öncelikle kent yaşamı ekseninde değişmiş ve gelişmiştir. Bu genel değerlendirme kenti, değişik bilim disiplinlerinin, bilimsel olmayan bigi alanlarının ...
  • Rönesans dönemi mitolojik konulu resimlerde figür 

   Kurtuluş, Cengiz (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Mitoloji, tanrıları, evreni ve insanın yaradılışını anlatan, toplumlar arası farklılık gösteren, öykü, efsane anlamına gelir. Mitoloji sanatın her döneminde etkili olduğu gibi resim sanatında da varlığını sürdürmektedir. ...
  • Sümer silindir mühür resimleri 

   Koçak, Gülbin, 1952- (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Bu çalışmada Sümer silindir müdür resimlerinin bir değerlendirmesi yapılmaya çalışıldı. Mezopotamya'da Sümerlerle gelişerek 3000 yıla yaklaşan uzun bir süre boyunca üretilen ve M.Ö. 500 lerde tarih sahnesinden silinen ...
  • Ülkemizde cumhuriyet döneminde hikaye ve romanlarda resimleme geleneği 

   Koçak, Gülbin, 1952- (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   Resimli kitap, yazının ve resmin imkanlarını birleştirmeye ça- lışan bir iletişim biçimi olarak tarih boyunca varolagelmiştir. Ge- nellikle resim kitap içinde yazıya göre ikinci planda kalan bir rol üstlenmiş, ancak resmin ...
  • Yüksek baskı tekniği ve Türk baskıresmine yansımaları 

   Kılıç, Gökçe Aysun (Anadolu üniversitesi, 2012)
   “Yüksek Baskı Tekniği ve Türk Baskıresmine Yansımaları” adı altında yürütülen Yüksek Lisans Tez çalışmasında baskıresim tekniklerinin içerisinde en eskisi olarak bilinen yüksek baskı tekniğinin dünyada ve Türkiye’deki ...