Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Regresyon analizinde genelleştirilmiş P değeri 

      Mankır, Seray (Anadolu Üniversitesi, 2014)
      Regresyon analizinde, iki regresyon modelinin ve katsayılarının karşılaştırılmasında, değişkenlere ait dağılım bilinmediği durumlarda genelleştirilmiş p değeri kullanılabilir. Genelleştirilmiş p değeri, yalnız yaklaşık ...