Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de vergi yargı sistemi 

      Mutluer, M. Kamil (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1974)
      Görülüyor ki; Türkiye'de vergi yargısı üzerinde yapılan çalışmalar parça parça kalmış ve bütünleşerek bir sonuca ulaşamamıştır. Bu itibarla teziniz, Türkiye’de askıda kalmış olan vergi yargısını değişik yönlerden, incelemek, ...