Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Feldspatların flotasyon ile zenginleştirilmesi 

   Garip, Fatma (Anadolu Üniversitesi, 1988)
   Bu tezde Aydın-Çine bölgesine ait pegmatitlerin flotasyon yöntemiyle zenginleştirilmesi incelenmiştir. Numune, üzerinde yapılan mikroskobik çalışmalar cevperin ortoz, albit, kuvars ve mika minerallerini içerdiğini göstermiştir. ...
  • Selektif flokülasyonla kaolenlerden demirin arındırılması 

   Tefek, Mustafa (Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1982)
   Selektif flokülasyon yöntemi ile kaolenlerden demirin arındı- rılması olanağının araştırılması, bu çalışmanın konusunu oluşturmak- tadır. Bu amaçla, önce yöntemin uygulama koşulları saptanmıştır. Saptanan koşullar, demirli ...