Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme eğilimleri 

   Demiray, Uğur (Anadolu Üniversitesi, 1986)
   Çalışmanın birinci bölümünde, insanoğlunun doğa ile mücadelesi ve onun modern dünyasındaki iş ile ev ortamı arasında zamanını planlaması gerektiği konusundaki çelişkileri anlatılmaktadır. Bu bölümde, ayrıca boş zaman ile ...
  • Basın kuruluşlarının halkla ilişkileri 

   Ünügür, Ayşegül (Anadolu Üniversitesi, 1989)
   Kuruluşlar çevreleriyle ilişkilerini iyi yönde geliştirmek ve kamu desteği sağlamak amacı ile halkla ilişkilere gereksinme duymaktadırlar. Örgütlerinde halkla ilişkiler birimlerine veya bu işlevi gerçekleştiren birimlere ...
  • İletişim açısından grafiğin anlamlama boyutu 

   Sezgin, M. Kazım (Anadolu Üniversitesi, 1990)
   Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm iletişimin evrensel boyutu içinde grafiğin önemi, araştırmanın temel konusu olan sorunları ve araştırmanın amacına yer vermektedir. Burada, özellikle görsel iletişimin ...
  • Lületaşı sektörünün ekonomik analizi 

   Tekin, Cengiz (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1972)
   Az gelişmiş Ülkeler için bir genelleme yapıldığında, bunların ekonomilerinin en belirgin özelliğinin, var olan kaynakların etkin bir biçimde kullanılmadığı, sonucuna varılacaktır. Özellikle doğal kaynaklardan yeterince ...