Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Baskıresimde cam kalıplar ile çukur baskı tekniği: vitreografi 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Ulu, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Vitreografi, cam kalıplardan baskı elde etme yöntemini tanımlamak için, cam sanatçısı Harvey K. Littleton tarafından verilmiş bir terimdir. Yani Vitreografi terimi, baskı kalıbı olarak yüzeyi aşındırılmış camın kullanıldığı ...
  • Glass Plates in Printmaking and an Intaglio Method: Vitreography 

   Ulu, Elif Feyza (Anadolu University, 2016)
   Vitreography is a term entitled by glass artist Harvey K. Littleton to define a method of producing prints from glass plates. In other words, Vitreography term refers to a printmaking method in which an etched glass is ...
  • I. Dünya Savaşının baskıresimlere yansımaları 

   Ulu, Elif Feyza (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Tarihte insanlığı etkileyen büyük olayların sanata etkileri her zaman kaçınılmaz olmuştur. 20. yüzyılın başında yaşanan I. Dünya savaşı insanlık tarihinde ve buna bağlı olarak sanat tarihinde büyük izler bırakmıştır. Bu ...