Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnlü, Emre
dc.contributor.authorVuran, Sezgin
dc.contributor.authorErten, Figen Akdoğan
dc.contributor.authorGüven, Didem
dc.contributor.authorYönter, Seher
dc.contributor.authorÇaltık, Eray Seçil
dc.date.accessioned2019-10-18T19:03:31Z
dc.date.available2019-10-18T19:03:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRNE9EWXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11097
dc.description.abstractBu çalışmada, öğretmenle görüşmeler ve İşlevsel Davranış Değerlendirmesi (İDD) sonrasında hazırlanmış olan ODD paketinin sınıf kurallarına uyma davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma bir devlet okulunun ilköğretim üçüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama yapılan sınıfta birisi zihinsel yetersizlik tanısı almış toplam 34 öğrenci bulunmaktadır. ODD uygulaması tüm sınıfla yapılırken, araştırmanın verileri İDD ve öğretmenle görüşme sonrasında belirlenmiş olan biri erkek diğeri kız iki öğrenciden toplanmıştı. Tek denekli araştırma yöntemlerinden ABAB modelinin kullanıldığı bu çalışma uzman–öğretmen işbirliği ile planlanmış, uygulamalar sınıf öğretmeni tarafından yürütülmüştür. ODD desteği paketi önleme, sınıf kurallarının oluşturulması, rutinlerin belirlenmesi ve pekiştirme bileşenlerinden oluşmuştur. Araştırmaya ilişkin bulgular, uygulanan ODD paketinin sınıf kurallarına uyma davranışı üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Öğretmen görüşleri de bu bulguları destekler niteliktedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine the effects of Positive Behaviors Support (PBS) plan that was designed after interviews with teachers and Functional Behavioral Assessment (FBA) on the behavior of obeying classroom rules. The study was conducted in a public school with 3rd grade students. There were 34 students in the classroom. PBS was implemented as a whole class but the data were collected from one male and one female student who were identified after FBA and consulting with the teacher. Single subject ABAB design was used to examine the effects of PBS intervention. Experts on the field of special education and the teacher planned the study cooperatively and the teacher implemented the plan in the classroom. The PBS package consisted of prevention strategies, classroom rules, routines and reinforcement. The result showed that PBS package, which was enriched by FBA, was effective on increasing students’ behavior of obeying classroom rules. Teacher and family opinions support the findings, too.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleClass-wide Positive Behavior support plan on adhering to the classroom rulesen_US
dc.title.alternativeSınıf çaplı olumlu davranış desteği uygulamasının sınıf kurallarına uyma davranışı üzerindeki etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage912en_US
dc.identifier.endpage925en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorVuran, Sezgin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record