Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPilancı, Hülya
dc.contributor.authorÇalışkan, Hasan
dc.contributor.authorAydın, Cengiz Hakan
dc.contributor.authorSöker, Nurdan
dc.contributor.authorSaltık, Olcay
dc.date.accessioned2019-10-18T19:25:49Z
dc.date.available2019-10-18T19:25:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMU1qSXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11177
dc.description.abstractŞüphesiz bilişim alanındaki gelişmeler, geride bıraktığımız yüzyılın ve içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gelişmeleridir. Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımların tarihsel gelişimine bakıldığında da neredeyse tamamının teknolojik buluş ve bilimsel gelişmelere koşut olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Yabancı dil öğretiminde teknolojinin sağladığı araçlarla geliştirilebilen zengin öğrenme ortamları; dil öğreniminin dört temel becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmektedir; uzaktan dil öğretimi ile öğrenenlere kolay ulaşılabilen, esnek, etkili ve öğrenci merkezli öğrenim olanakları sunulmaktadır. 90'lı yıllarla birlikte iletişim ve bilgisayar ağlarının, kısacası İnternetin bütün dünyada yaygınlaşıp kullanılmasıyla söz konusu ağ üzerinde de her dilden öğretim siteleri tasarlanmıştır. Böylelikle bu alanda da bireysel ve uzaktan eğitim olanağı doğmuştur Bu çalışmada uzaktan Türkçe öğretim programı olarak Anadolu Üniversitesinde hazırlanan ve uygulanan Türkçe Sertifika Programı (TSP)'ndan söz edilecektir. TSP'de katılımcılara kayıt aşamasından başlayarak tüm ders ve sınav hizmetleri İnternet üzerinden verilmektedir. Bu hizmetler, katılımcılara zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın Türkçeyi daha esnek bir ortamda öğrenme olanağı sunmaktadır. Yabancı dil olarak uzaktan Türkçe öğretimi alanında bir ilk olan programın tasarımından, uygulama sürecine kadar karşılaşılan çeşitli sorunlar da olmuştur. Bu sorunlar; organizasyon sorunları, ders içeriği oluşturma ile ilgili sorunlar, teknik sorunlar, öğrenme alışkanlıklarına ilişkin sorunlar, öğretme alışkanlıklarına ilişkin sorunlar, akreditasyon sorunları ve yönetmelik sorunları başlıkları altında incelenebilir. Bu çalışmada, karşılaşılan sorunlar ele alınarak bu sorunlara getirilen çözümler üzerinde durulacaktıren_US
dc.description.abstractUndoubtedly, the developments in informatics are the most important ones of the 20th and 21st century. Given the historical development of the methods and approaches used in foreign language teaching, it can be seen that nearly all of these methods and approaches appeared as a result of technological inventions and scientific advances. In foreign language teaching, rich learning environments that can be enhanced by the technological tools improve four language skills, which are listening, speaking, reading and writing. With distance language teaching, learners are provided eclectic, potent and learner-centered learning opportunities. Starting from 90s, with the expanded use of communication and computer webs, particularly the Internet, languagelearning sites in variety of languages have been designed. In this way, individual and distance learning opportunities in language learning have appeared. In the present study, as one of the distance language teaching program, Turkish Certificate Program (TSP), which was prepared and applied at Anadolu University, will be mentioned. The problems experienced in the program will be discussed and possible solutions will be provided. The problems experienced can be analyzed under the following headings; organizational problems, problems related to creating course content, technical problems, problems related to learning habits, problems related to teaching habits, accreditation problems, and regulation problemsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleUzaktan Türkçe Öğretim Programı (Tsp): Hazırlık, Uygulama, Sorunlar ve Çözümleren_US
dc.title.alternativeDistance Turkish Teaching Program (Tsp): Preparation, Application Processes, Problems and Solutionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage1277en_US
dc.identifier.endpage1296en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record