Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Abdullah
dc.contributor.authorGüler, Tahsin
dc.date.accessioned2019-10-18T19:26:31Z
dc.date.available2019-10-18T19:26:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2148-029X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZeU16a3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11521
dc.description.abstractBu çalışmada güçlü bir siyasal iktidar olan AK Parti ile güçlü bir bürokratik kurum olan Devlet Planlama Teşkilatı'nın siyaset-bürokrasi ilişkileri çerçevesindeki etkileşimleri ele alınmıştır. Bu etkileşim yarım asırlık köklü bir geçmişe sahip planlama bürokrasisinin, bürokrasiyle ve bürokratik vesayetle mücadele misyonunu temel ilkeleri arasında öne çıkaran AK Parti iktidarları karşısında var olma mücadelesini yansıtmaktadır. Bu süreçte Devlet Planlama Teşkilatı, bürokrasinin sahip olduğu güç kaynaklarını siyasetle ilişkilerinde çeşitli şekillerde kullanırken Avrupa Birliği üyelik sürecinde koordinatör kurum olarak görev almayı kurumun geleceği açısından önemli bir fırsat olarak görmüştüren_US
dc.description.abstractThis study focuses on the interaction between politics and burocracy with regard to the strong government of AK Party and a powerful burocratic institution of State Planning Organization. This interaction reflects the struggles of State Planning Organization which has had an influential history for about half a century, against AK Party governments which declared its first mission as figting against büreaucratic wardship. Meanwhile, State Planning Organization, using various power sources of bureaucracy, has employed the mission of being a coordinatör institution in the process of European Union membership and evaluated it as ex- gratie for the future of institutionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleAk Parti Hükümetleri Döneminde Siyaset ve Bürokrasi Arasındaki Güç Mücadelesinin Devlet Planlama Teşkilatı Üzerinden Okunmasıen_US
dc.title.alternativeObservations On Power Struggle Between Politics and Bureaucracy in Ak Party Governments Period Within the Framework of State Planning Organizationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage294en_US
dc.identifier.endpage316en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record