Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaramanoğlu, Emmungil Serap
dc.contributor.authorBali, Kök Semra
dc.contributor.authorMulla, Gözde
dc.date.accessioned2019-10-18T19:26:40Z
dc.date.available2019-10-18T19:26:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZek1qUTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11558
dc.description.abstractGündelik hayat ile ilgili sorgulamalar 20. yüzyılın başlarından itibaren, özellikle sosyoloji ve sanat alanlarında önemli bir yer edinmiştir. Marx'ın görüşlerinden de yararlanan Fransız sosyolog Henri Lefebvre'in gündelik hayat ile ilgili görüşleri birçok sanatçıya ve sanat akımına kaynaklık etmiştir. Araştırmada, 20 yy.'da gündelik hayat kavramının ne olduğu ve bunun sanata nasıl yansıdığı, sanatçılar ve yapıtları üzerinden incelenmiştir. Sanatçıların gündelik hayatla ilgili sorgulamaları daha çok sanat ile hayatı birbirine yaklaştırma yönünde olmuştur. 20. yüzyıl sanat akımlarından başta Dada olmak üzere Neo-Dada, Happening, Pop Art, Foto Gerçekçilik, Yeni Gerçekçilik, Cobra, Sitüasyonist Enternasyonal gibi akım ve hareketler sanat ile hayat arasındaki ayrımı ortadan kaldırmayı amaçlarken bunların her biri bunun için kendine göre çözümler önermiştir. Özellikle günlük yaşam nesnelerinin sanat nesnesi olarak kabul edilmesiyle başlayan bu süreç, happeninglerle birlikte izleyicinin de sanat eseri üretimine katılmasıyla devam etmiştir. İnsanın günlük yaşamda nitelikli anlar oluşturabilmesi; bir direniş eyleminin sanatsal bir pratik olarak kabul edilmesi gibi örneklerle artık herkesin sanat eseri üretebileceği fikri ortaya çıkmıştıren_US
dc.description.abstractThe questioning about the daily life have taken an important place since the beginning of the 20th century especially in the field of sociology and art. The vision of the French sociologist Henri Lefebvre about daily life, whom views also benefited from the Marx’s ideas, have been a source to many artist and arts movements. In the research, what the meaning of the daily life and how it reflected to the art in the 20th century have been examinated via artists and their artworks The questioning of the artists about daily life has been mostly as making the art and the life getting closer. While the 20th century art movements such as Neo-Dada, Happening, Pop Art, Foto Realism, New Realism, Cobra, Situationist International, especially Dada has been aiming to remove the difference between the art and the life, besides each of them has offered a solution about this according to themselves. This process, which was started especially with the acceptance of daily life objects as the art object, continued with the participation of audince to the making artwork with happenings. With examples like making qualified moments in the daily life; accepting a resistance action as an art practice action; the idea of everybody can be able to make art came existen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.title20. Yüzyıl Sanatında Gündelik Hayat – Sanat İlişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relationship of the Daily Life and Art in the Art of 20th Centuryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat Yazılarıen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage361en_US
dc.identifier.endpage382en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record