Advanced Search

Now showing items 1-8 of 8

  • Bela Bartok'un Çağdaş Türk Müziğine Katkılarının İncelenmesi 

   Cumhuriyetin ilk yıllarında halk eğitiminde müzik önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetin çizdiği doğrultuda, ulusal birliğin sağlanması ve çağdaş uygarlık yolunda ilerlenmesi için gerekli kurumsal yapılar oluşturulmakta, ...
  • Boyanmanın toplumsal işlevi 

   Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; Gündüz, Alev (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Boyanmanın, güzellik, cazibe ve çekicilik yaratmak üzerine kurulmuş günümüz kozmetik algısında geldiği yer, geçmişin toplumsal gerekliliklerden beslenen biçimlendirmelerin yolundan ayrılalı uzun zaman olmuştur. Yaşadığı ...
  • Boyanmanın Toplumsal İşlevi 

   Boyanmanın, güzellik, cazibe ve çekicilik yaratmak üzerine kurulmuş günümüz kozmetik algısında geldiği yer, geçmişin toplumsal gerekliliklerden beslenen biçimlendirmelerin yolundan ayrılalı uzun zaman olmuştur. Yaşadığı ...
  • Halkevlerinde yürütülen sanat çalışmaları (1932- 1950) 

   Sanat olgusunun toplumsal açıdan önemli bir eğitim ve sosyalleşme aracı olduğu görülmektedir.1932 yılında kurulan Halkevleri, kapatıldığı 1950’li yılına kadar tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş, kültür ve sanat alanında da ...
  • Müzikal Tiyatroya Giriş 

   Tüzün, Zeki (2016)
   Bu çalışma Müzikal Tiyatro'nun tanımı, özellikleri, alt türleri ve tarihçesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda Müzikal Tiyatro'nun diğer teatral türler ile olan ilişkisi de incelenecektir. Özellikle Opera ve Müzikli Oyun ...
  • Müzikal tiyatroya giriş 

   Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; Tüzün, Zeki (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu çalışma Müzikal Tiyatro’nun tanımı, özellikleri, alt türleri ve tarihçesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda Müzikal Tiyatro’nun diğer teatral türler ile olan ilişkisi de incelenecektir. Özellikle Opera ve Müzikli Oyun ...
  • Türk Gösterim Sanatlarında Sirk 

   Türkiye' de sirk sanatının varlığı, belli hüner gösterilerinin birbirinden bağımsız şekilde uygulanması yoluyla en belirgin biçimde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli vesilelerle düzenlenen Osmanlı Şenlikleri' nin ...
  • Türk gösterim sanatlarında sirk 

   Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü; 0000-0001-8633-704X; Sekmen, Mustafa; Arık Ateş, Pınar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Türkiye’ de sirk sanatının varlığı, belli hüner gösterilerinin birbirinden bağımsız şekilde uygulanması yoluyla en belirgin biçimde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli vesilelerle düzenlenen Osmanlı Şenlikleri’ nin ...