Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin hayat boyu öğrenme gereksinimleri 

   Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Genç, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   21. yüzyılın dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu bilginin üretimi ve paylaşımı artmakta, bilgi her geçen gün daha da değer kazanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler toplumların sosyal, kültürel, ekonomik temellerini ...
  • Uzaktan eğitimde kurumsal modeller ve öğrenen destek hizmetleri uygulamaları 

   Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; 0000-0003-1834-0110; Genç, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Yükseköğretimde yaşanan paradigma değişiminin meydana getirdiği rekabetçi ortamda yükseköğretim kurumları da işletme modeline doğru bir geçiş yaşamaktadır. Bu gelişmeler kurumların rekabetçi üstünlük kurmaları gerekliliğini ...