Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımı bağlamında cep telefonunun toplumsal anlamı 

      Kılıç, Levend; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Madikova, Aizat (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
      Araştırmada gündelik hayat pratikleri bağlamında cep telefonunun toplumsal anlamı ortaya koyulmaktadır. Araştırmanın kuramsal temeli teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımına dayanmaktadır. Araştırma verisi farklı demografik ...