Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Azerbaycan'ın farklı süt ürünlerinden probiyotik bakteri izolasyonu ve tanımlanması 

      Mutlu, Mehmet Burçin; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı; Mammadova, Kamala (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
      Yaptığımız çalışmada Azerbaycan’ın farklı yörelerine ait geleneksel olarak hazırlanmış 6 adet peynir ve 1 adet kesmik örneğinin mikrobiyolojik özelliklerine bakılmıştır. Örneklerden izole edilen laktik asit bakterileri ...