Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Syrian students' educational aspiration and sense of school belonging : a mixed method research 

      Aypay, Ahmet; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Mammadova, Nigar (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
      Bu çalışma, Suriyeli öğrencilerin eğitim hedefleri ve okula aidiyet duygularını araştırmayı amaçlamıştır. Bu karma yöntemli çalışmada, nicel veriler bir anket ile Okula Aidiyet Duygusu Ölçeğiyle, 318 Suriyeli ortaokul ve ...