Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • 1990 sonrası sanatta karnavalesk kuramı bağlamında eser incelemeleri 

      Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Reisoğlu, Deniz (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
      Bu tezde karnavalesk kuramın günümüz görsel sanatlarında eser incelemede yeni açılımlar sağlayıp sağlayamayacağı tartışılmıştır. Rus filozof Mihail Mihayloviç Bahtin'in ortaya attığı karnavalesk kuramı, François Rabelais'nin ...