Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • J-curve hypothesis : evidence from Afghanistan = J-eğrisi hipotezi: Afganistan örneği 

      Yıldırım, Zekeriya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Rezaee, Fareshta (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
      Bu tez, 2005:1- 2017:12 dönemi için Afganistan'da ulusal para değer kaybının kısa ve uzun vadeli etkilerini incelemektedir. Çalışmada, pozitif döviz kuru şokunun (devalüasyon) ihracat, ithalat ve dolayısıyla ticaret dengesi ...