Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • 1970'li yıllar sürecindeki Türkiye'de baskı sanatlarında figüratif ve soyut imgeler 

      Dönmezer, Saime; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Baskı Sanatları Anasanat Dalı; Yavuz, Fatma (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
      Türkiye' de 1970'li yıllarda baskıresim hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu siyasal, ekonomik, kültürel Ortam ve toplumsal gelişim, yeni sanat akımları sanatçıları da etkilemiş yeni atölyeler açılmasını sağlamıştır. ...