Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayar, Güzin
dc.contributor.authorUslu, Rahmet
dc.date.accessioned2014-07-10T12:45:55Z
dc.date.available2014-07-10T12:45:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/132
dc.description.abstractÖncü gösterge, ekonomik aktivitenin seviyesini gösteren bir referans serisindeki dalgalanmaları tahmin etmek üzere incelenen seriler veya seri endekslerdir. Referans serisinin öncü göstergesi olarak seçilen serilerin ağırlıklı ortalamaları alınarak “bileşik öncü gösterge” endeksleri oluşturulmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, Türkiye’nin ihracatı için, değişimleri önceden tahmin edebilme gücü yüksek bir “bileşik öncü gösterge endeksi” oluşturmaktır. Bu amaçla ihracat serisi ile aday öncü seriler “TRAMO/SEATS” yöntemi mevsimsellikten ve düzensiz bileşenlerinden arındırıldıktan sonra Hodrik-Prescott filtresi kullanılarak eğilimlerinden arındırılmıştır. İhracat serisindeki dalgalanmaları öncü olarak en iyi taklit eden seriler bileşik öncü gösterge serisini hesaplamak için seçilmiştir. En iyi göstergeler seçilirken gösterge serinin referans seri ile hata/sinyal oranlarına, öncü ve eşanlı korelasyonlarına ve Granger nedensellik ilişkisine de bakılmıştır. Daha sonra bu kriterler açısından en iyi performans gösteren serilerin, hata/sinyal oranının tersiyle ve “iyileştirme oranı” yla ağırlıklandırılmış ortalamaları alınarak «Türkiye ihracatının bileşik öncü göstergeleri» oluşturulmuştur. Oluşturulan öncü göstergeler, ihracattaki önemli düşüşleri önceden tahmin etme ihtimalini %68’e kadar iyileştirmektedir.en_US
dc.description.abstractLeading indicators are series that are examined to forecast fluctuations in a reference series. The series which are selected as the leading indicator of reference series are combined using weighted averages to form “composite leading indicators”. In this study, we aim to form a “composite leading indicator” to forecast Turkey’s exports series. For this purpose candidate leading indicator series were seasonally adjusted by using “TRAMO/SEATS” and de-trended by using Hodrik-Prescott filter. Best performing series were selected by looking at noise/signal ratios, improvement ratios, leading and coincident correlations and Granger causality relationships. Afterwards, a weighted average of best performing series were taken and thus, “a compostie leading indicator for Turkey’s exports” was formed. The weights used are noise/signal ratio and improvement ratio. Calculated composite leading indicator improves the forecast of important declines in Turkey’s exports up to 68%.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectÖncü Göstergeen_US
dc.subjectHata/ Sinyal Oranıen_US
dc.subjectExporten_US
dc.subjectLeading Indicatoren_US
dc.subjectNoise/Signal Ratioen_US
dc.titleTürkiye’nin İhracatı için Bileşik Öncü Gösterge Hesaplamasıen_US
dc.title.alternativeA Composite Leading Indicator Calculation for Turkish Exportsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record