Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Rana
dc.contributor.authorÖztürk, Yusuf
dc.contributor.authorAydın, Süleyman
dc.contributor.authorGürer, Firdevs
dc.date.accessioned2019-10-19T14:43:57Z
dc.date.available2019-10-19T14:43:57Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1304-530X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRZMk16UTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/13319
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Akgiritotu'nun farmakolojik ve toksikolojik etkilerini araştırmaktır. Yaprak ve meyvalarmdan hazırlanan sulu ekstreler kobay derisi üzerinde 2,4-dinitrobenzen ile karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. Ekstrelerin injekte edildiği kobay derisi üzerinde hislopatolojik inceleme yapıldığında mast hücrelerinde herhangi bir değişim gözlenmemiş, ancak hipodermisle eksudatif inflamasyon ve polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu dikkat çekmiştir. Ayrıca ödem oluşturucu etkinlikleri sıçan pençe deneyinde de test edilmiş ve sözkonusu etkiler formalin ile oluşturulan etkiler ile karşılaştırılmıştır. Kobaylarda in vivo bronşiyal tonüs/kan basıncı ve izole ileum deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu bu bitkiden hazırlanan sulu ekstrelerin doza bağımlı olmayan bronkokonstriksiyon ve hipotansiyona neden olduğu bulunmuştur. Ekstreler izole kobay İleumunda klorpromazin, ketotifen ve deksametazon ile önlenemeyen ve konsantrasyona bağımlı olan kasılmalar oluşturmuşlardır. D. albus ekstrelerininfarelerde "Tail-Clip" deneylerinde ağrı eşiği üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır. Ekstrelerin santral sinir sistemi üzerideki etkileri farelerde yüzme dayanıklılık testi ve gözlemsel tarama yardımı ile sınanmıştır. Burada sedatif etki gözlenmiştir. D. albus'tan hazırlanan sulu ekstrelerin akut fazlı inflamatuvar bir yanıta neden olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractPurpose of the present study was to investigate pharmacological and toxicological effects of gas plant. Aqueous extracts prepared from its leaves and fruits were tested on the guinea-pig skin by comparing with 2,4-dinitrochlorobenzene. When histopathological examination was made on guinea-pig skin injected with the extracts, there was no change observed in mast cells, but acute exudative inflammation and infiltration of polymorphonuclear leukocytes were noticed in the hypodermis. Their edema forming activities were also tested in the rat paw experiment and their effects were compared to those induced by formalin. In vivo bronchial tone/blood pressure and isolated ileum experiments in guinea-pigs were performed. Aqueous extracts prepared from this plant were found to cause bronchoconstriction and hypotension, which were not dose-dependent. They also elicited concentration-dependent contractions of the isolated guinea-pig ileum, which were not abolished by chlorpheniramine, ketotifen and dexamethasone. D. albus extracts had no significant effect on the mouse pain threshold in "Tail-clip" experiments. Their effects on the central nervous system were examined by using swimming endurance test and observational screening on mice. In this case, a sedative activity was observed. It was concluded that aqueous macerates from leaves and fruits of D. albus causes an acute phase inflammatory response.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarmakoloji ve Eczacılıken_US
dc.titlePharmacological and toxicological effects of gas plant (Dictamnus Albus L.)en_US
dc.title.alternativeAkgiritotu (Dictammus albus L.)'nun farmakolojik ve toksikolojik etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Pharmaceutical Sciencesen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorArslan, Rana
dc.contributor.institutionauthorÖztürk, Yusuf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record