Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnlüer, A. Oğuz
dc.date.accessioned2015-02-16T12:50:55Z
dc.date.available2015-02-16T12:50:55Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1300543X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1378
dc.description.abstractEtkili bir toplumsal iletişim aracı olma özelliği taşıyan televizyon günümüzde ilgi sınırlarım toplumsalın ötesine genişleterek “küreselleşme” olgusunun uluslararası taşıyıcısı / yayıcısı konumuna ulaşmıştır. Tecimsel yayıncılığın ağırlıklı olduğu bu gelişim, ulusal düzeyde yayın yapan televizyonların yayın amaç ve içeriklerini de büyük ölçüde etkilemektedir. Tecimsel yayıncılık karşısında kamu yayıncılığı giderek gerilerken televizyon izleyicisinin müşteri mi, toplumsal yaşama katılmak için televizyondan talepleri olan birey mi olduğu yönündeki tartışma giderek keskinleşmektedir. Bu çalışmada, yukarıda dile getirilmeye çalışılan düşünceler ekseninde televizyon yayıncılığının -tarihine de göndermeler yapılarak - eleştirel bir analizinin yapılması amaçlanmış, olası gelişmeler göz önüne alınarak, ulusal düzeyde ileriye yönelik bir televizyon örgütlenmesinin nasıl bir çatı altında düzenlenebileceğine ilişkin görüşler ortaya konulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDünyadaen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectTelevizyon Yayıncılığıen_US
dc.subjectYayıncılığının Gelişimien_US
dc.subjectGeleceğe İlişkinen_US
dc.subjectGeleceğe İlişkin Düşünceleren_US
dc.subjectDünyada ve Türkiye’de Televizyonen_US
dc.titleDünyada ve Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi: Geleceğe İlişkin Düşünceleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKurguen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record