Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüzel, A. Cem
dc.date.accessioned2015-02-16T12:51:43Z
dc.date.available2015-02-16T12:51:43Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1300543X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1379
dc.description.abstractBu yazıda amaçlanan, Toland ve Welles’in kurucusu oldukları ‘Alan derinliği sineması’na onu en iyi tınlayan ve bizzat savunucusu olmayı üstlenen, II, Dünya Savaşı sonrası sinema düşünürlerinden en önemlisi olduğuna inandığımız Bazin’in gerçeklik ve yenidensunum kuramı doğrultusunda bir giriş yapmak ve onun -sinemanın teknik ve estetik olarak bugün içinde bulunduğu aşamalar gözönüne alındığında büyük bir öngörü içerdiği haklılık kazanan- kuramına bu olmazsa olmaz saydığı tutkusu aracılığıyla yöneltilen eleştirilerin sorgulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu çaba sırasında esas olarak Bazin’in yorumunun, insan algılamasının doğal ve ontolojik yanını gözeten vurgulaması sergilenmeye çalışılmıştır. Bir başka deyişle kurgunun sübjektif bir ‘dönüştürcü’ olma yönündeki konumlanışına karşın fotoğraf görüntüsünün nesnelliğini öne çıkaran görüşleri savunulmuştur. Bununla birlikte onun kuramının zaman zaman tartışma ve eleştiri konusu olmasında rolü bulunan uygulamanın farklı yorumlarının ve yine bizzat uygulamacıların kendi ağızlarından geliştirilen naif savunmaların varlığına da dikkat çekilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAndre Bazinen_US
dc.subjectAlan Derinliğien_US
dc.subjectGerçekliken_US
dc.subjectAlan Derinliği İlişkisi Üzerineen_US
dc.subjectGerçeklik İlişkisi Üzerineen_US
dc.titleAndre Bazin’de ‘Alan Derinliği’ ve ‘Gerçeklik’ İlişkisi Üzerineen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKurguen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record