Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErgül, Hülya
dc.date.accessioned2015-02-16T13:00:39Z
dc.date.available2015-02-16T13:00:39Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1300543X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1387
dc.description.abstractBilgi toplumu olgusu, toplumların sürekli bir kalite, verimlilik ve üretkenlik arayışında olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ülkelerin gelişmesini, yaşam standartlarının yükselmesini, rekabet güçlerinin artmasını sağlayan bu kalite, verimlilik ve üretkenlik üçgeninin odak noktasında insan kaynağı bulunmaktadır. İnsan kaynağının kapasitesinin değişen koşullar karşısında gelişme gösterebilmesi ise yapılan eğitim faaliyetlerinin başarısına bağlıdır. İnsanların daha nitelikli olmalarım sağlayacak bilgi ve becerilerle donatma sorumluluğundaki eğitim örgütlerinin de aynı duyarlılığa önem vermesi gerekmektedir. Bilginin dolaşım ve paylaşım hızını arttırmakta eğitim maliyetlerini düşürmekte, eğitim hizmetini yaygınlaştırmakta, geleneksel modellere alternatif olan uzaktan öğretim modelleri daha verimli, esnek ve üretken bir model olarak görülmektedir. Bir uzaktan öğretim uygulaması olan Açıköğretim Fakültesi, öğrencilerinin gereksinimleriyle bütünleşememesinden kaynaklanan bir kalite ve buna bağlı olarak verimlilik ve üretkenlik sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu makalede Açıköğretim Fakültesi' nin kalite, verimlilik ve üretkenlik ölçütlerini geliştirebilecek önerileri sunmak amaçlanmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan Öğretimen_US
dc.subjectKaliteen_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectUzaktan Öğretimde Kaliteen_US
dc.subjectUzaktan Öğretimde Verimliliken_US
dc.subjectUzaktan Öğretimde Üretkenliken_US
dc.titleUzaktan Öğretimde Kalite Verimlilik ve Üretkenliken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKurguen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record