Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSündal, Fatma
dc.date.accessioned2019-10-19T16:03:02Z
dc.date.available2019-10-19T16:03:02Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRZMU9USXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14019
dc.description.abstractPeçe kadınları cinsellikleri anlamında ayırdetmeye yönelik olarak tasarlanmış İslam öncesi ataerkil bir pratiktir. Bazı Müslüman toplumlarda zorunluyken, yeni ortaya çıkan bir İslami giyim biçimi olan tesettür Türkiye 'de sektüler kamusal düzenlemeler bakımından sorun olmuştur. Bu çalışma çok yöntemli bir araştırmaya dayalı olarak yürütülmüştür ve kadınların günlük yaşamlarında toplumsal cinsiyet meselelerini anlamayı ve 'tipik durumlar' türevlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, araştırmanın temel sorunsalı eğitimli İslamcı kadınların günlük yaşamlarından ibarettir. Araştırma derinlemesine mülakat ve psikanalitik serbest kavram çağrışımı yöntemiyle gerçekleştirilmiştir; teorik ve amaçlı örnekleme yapılmıştır. Yaşamlarında İslam hikayesi, geleneksel sufizm etkisi, değişen sufizm, ailede toplumsallaşma, sınıfsal ve kültürel direnç, yaşamda anlam arayışı, fakat sadece bir 'sert ideolog' içeren bir çeşitlilik göstermektedir.en_US
dc.description.abstractVeiling is a pre-lslamic patriarchal practice designed to differentiate women in terms of their sexuality. While it is obligatory in some Muslim societies, a newly emerged form of Islamic clothing, namely tesettÜr became a problem for secular public regulations in Turkey. This study has been done based on a research with multi-method approach and it has aimed to understand gender issues in everyday lives of women, and derive 'typicalities'. In this relation, the main problematic of the research consists of everyday lives of educated Islamist women. The research has been held with in-depth interview and psychoanalytic method of free association of concepts, and it has employed theoretical and purposive sampling. The story of Islam in their lives shows variety including traditional influence of Sufism, changing Sufism, socialisation in family, class and cultural resistance, search for meaning in life, but only one 'hard ideologue'.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleInvisible Women Visible Islam: Engendering Everyday Lives of Educated Islamist Women in Turkeyen_US
dc.title.alternativeGörünmez Kadınlar Görünür İslam: Türkiye'de Eğitimli İslamcı Kadınların Toplumsal Cinsiyet Bakımından Günlük Yaşamlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record