Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkarçay, Erhan
dc.contributor.authorSuğur, Nadir
dc.date.accessioned2019-10-19T16:03:26Z
dc.date.available2019-10-19T16:03:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2148-9947
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrME5UQTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14143
dc.description.abstractDışarıda yemek olgusu endüstrileşme ve kentleşme süreçleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle sosyolojik bir olgu olarak dışarıda yemek yeme, gıda ve beslenme sosyolojisi çalışma alanı içerisinde değerlendirilmelidir. Türkiye'de dışarıda yemek son birkaç on yılda giderek artan oranda rağbet edilen bir tüketim alanıdır. Dışarıda yemek günümüz kentlerinde özellikle alışveriş merkezlerinde konuşlanan fast food zincirlerinin ve yerel ayaküstü yemek zincirlerinde gerçekleşmektedir. Bu makale esas olarak Eskişehir'de yeni orta sınıfın dışarıda yemek seçeneklerinden biri olan fast food zincirlerine odaklanmıştır. Nitel bir çalışma kapsamında 23 görüşmeci ile yarı-yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Yeni orta sınıf sağlıklı beslenme, beden formu kaygıları nedeniyle fast food tüketimini nadiren gerçekleştirmektedir. Tüketim genellikle zorunluluk ve çocukların isteği ile sınırlı düzeydedir.en_US
dc.description.abstractEating out phenomenon is related with industrialization and urbanization processes. Therefore, eating out as a sociological phenomenon should be evaluated within the sociology of food and nutrition field of study. In the last decades eating out is at a premium consumption sphere in Turkey. In today's cities, people mostly prefer eating out in local and global fast food restaurant chains located in shopping malls. This article particularly focuses on one of the new middle class' eating out choices, which is fast food chains, in Eskişehir. As part of a qualitative research, 23 respondents were interviewed which was semi-structured. New middle class seldomly consumes fast food due to nutrition and body form concerns. Fast food consumption is limited with necessities and children's desire of eating fast food.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleDışarıda Yemek: Eskişehir'de Yeni Orta Sınıfın Fast-Food Yeme-İçme Örüntülerien_US
dc.title.alternativeEating Out: New Middle Class' Eating-Drinking Patterns in Eskişehiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyoloji Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorAkarçay, Erhan
dc.contributor.institutionauthorSuğur, Nadir


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record