Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEfe, Ayla
dc.date.accessioned2019-10-19T16:03:38Z
dc.date.available2019-10-19T16:03:38Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRreU1EUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14193
dc.description.abstractBaşbakanlık Osmanlı Arşivi'nde ML.TMT 8274 numaralı temettuat defterine dayalı olarak yapılan bu çalışmada elde edilen veriler; köy halkının ekonomik ve sosyal yapısı ile köy ekonomisi üzerine dair sınırlı da olsa bazı çıkarımlar yapabilmek amacıyla kulla­nılmıştır. Bu nedenle, bir köy ölçeğinde elde edilen bu verileri; Osmanlı imparatorluğu gibi çok ge­niş bir coğrafya da kırsal ekonomiye sahip bir devlette, bölgeler hatta köyler arasında bi­le önemli farklılıkların oluşabileceği gerçeğini dikkate alarak köylü ekonomisi bağlamın­da ve "bütünü" oluşturmaya yönelik atılmış bir adım olarak değerlendirilmelidir.en_US
dc.description.abstractThe data gained from the ML.TMT.8272 temettuat register in the Ottoman Archieve, is used to make inferences about the economical and social conditions of the inhabitants of the village, although they seem to be very restricted. Therefore, these data attained through a village scale to can be considered as an attept to subject of form a "wity" an "village economy" in the Ottoman Empire, which expanded on a large geographical space and depend on rural economy, noticing the regional differences whih are prevalent even between varying village.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.title1260-61/1844-45 Temettuat Sayımı Işığında Çukurhisar Köyünün Ekonomik ve Sosyal Görüntüsüen_US
dc.title.alternativeEconomical and Social Aspect of Village of Çukurhisar According to the Register of Temettuat, 1260-61/1844-45en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorEfe, Ayla


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record