Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEfe, Ayla
dc.date.accessioned2019-10-19T16:03:40Z
dc.date.available2019-10-19T16:03:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-9435
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJek1qVTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14201
dc.description.abstractBu yazıda, Meclis-i Vâlâ, Kütahya Muhassıllığı ve Kütahya sancak meclisi arasında Haziran 1847'den ve Ağustos 1848'e kadar yoğunlaşan yazışmaların peşine düşülmüştür. Yazışmalardan elde edilen veriler iki amaçla kullanılmıştır: Tanzimat devletinin inşa sürecinin ilk on yılı içinde gelinen noktayı tespit etmek ve bir sancak örneğinde imar-ı mülk ve tebaa politikalarının uygulanma biçimini anlamak. Bu bağlamda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Merkezî bürokratik devletin kurulması sürecinde eski yönetim geleneklerinin ve yerel güçlerin etkisi hala devam etmektedir. Yeni istihdamlara sıcak bakılmamaktadır. Halkın talepleri dikkate alınmaktadır. Bir sancağı kalkındırmak için nakdi vergilendirme önündeki engellerin kaldırılmasına öncelik verildiği belirlenmiştir. Yanı sıra tarımsal gelişmeyi sağlamak için kısmi düzenleyici tedbirlerin izlendiği ortaya çıkarılmıştıren_US
dc.description.abstractThe study deals with the intense official correspondences between Meclis-i Vâlâ, KÜtahya Muhassıllığı and council of KÜtahya district (sancak) from June 1847 to August 1848. The data obtained from official correspondences have been used for two aims: to identify that the point in first decade of construction process of the Tanzimat state and to understand implementations of (imar-ı mÜlk and tebaa) development politics in sample of a sancak. In this context, we have reached the following conclusions: it is understood that although an important phase covered in construction process of central bureaucratic state, tradition of old administration and impacts of local powers have been still continued. It was intended to the new employment. Demands of the citizen were taken considered. It has been determined that in improvement of sancak, the priority was given to remove obstacles about cash taxation. In addition to that, it has been found out that some regulatory measures were taken for agricultural improvementen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTanzimat Devleti, İmar-ı Mülk ve Tebaa Politikaları ve Bir Sancaken_US
dc.title.alternativeThe State of Tanzimat, Implementations of Imar-ı Mülk and Tebaa and a Districten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue38en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorEfe, Ayla


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record