Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPilancı, Hülya
dc.date.accessioned2019-10-19T16:03:49Z
dc.date.available2019-10-19T16:03:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1301-0549
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBek1UQXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14237
dc.description.abstractÖğrenme sürecinde, bilginin daha önce öğrenilenleri tamamlaması, benzerliği, yakınlığı, sürekliliği öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Öğrenme sırasında, yeni bilginin, önceden bilinen kişi, kurum, nesne, olay, işlem ve metinlerle olan ilişkisi de öğrenmeye katkı sağlamaktadır. İlk kez karşılaşılan bir bilginin zihinde anlamlandırılması zaman alır. Ön bilgilerin olması, bu sürenin kısalmasında, kalitesinde ve hızında etkili olmaktadır. Dolayısıyla öğrenme sürecinin verimliliği, doğru çağrışım sayısının çokluğuyla doğru orantılıdır. Çağrışımlar, kişiden kişiye belli ölçülerde değişebilir. Çağrışım gücü; kişinin bilgi düzeyi, yaşama zenginliği, kelime servetinin miktarı ve niteliği, kelimelerin belirttiği kavramlarla olan etkileşimi, yaşadığı sosyal ve fizikî çevre, eğitim durumu, mecazları kullanabilme yeteneği gibi pek çok değişken tarafından yönlendirilebilir. Kişinin yaşadığı sosyoekonomik çevre onun çağrışım oluşturma sürecini nasıl etkilemektedir, sorusu bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada, 7-9 yaş arasındaki Türk çocuklarının 11 üst kavramdaki kelime çağrışımları ve bu çağrışımları etkileyen faktörler, uygulamalı bir çalışmadan elde edilen veriler ile değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın verileri, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 öğretim yılları boyunca sosyoekonomik çevre farklılıkları bulunan iki okuldaki öğrencilerin takip edilmesiyle elde edilmiştiren_US
dc.description.abstractDuring learning process, new information makes learning easy when integrates to, and is similar to information gained earlier. While learning, the relation of new information to alreadyknown people, institutions, objects, processes, events and texts also contribute to learning. It takes time to give meaning to information seen for the first time. The more complementary associations a material to be learned has and the more meaningful these associations are, the easier to learn that material. Therefore, efficiency of learning process depends on multitude of correct associations. Associations can change from one person to another to some extent. Power of association can be directed by many variables including knowledge level, word power, social and physical environment, level of education, ability to use metaphors, and interaction to the concepts that words refer to. The present study is aims at investigating how socio-economic environment of an individual impacts her/his process of building word associations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.title7-9 Yaş Arasındaki Türk Çocuklarında Kelime Çağrışımını Etkileyen Sosyoekonomik Değişkenleren_US
dc.title.alternativeSocio-Economic Variables Effecting Word Associations of Turkish Children Bewteen 7 and 9 Years Olden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue68en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage208en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record