Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTulum, Mahur Mehmet
dc.date.accessioned2019-10-19T16:03:50Z
dc.date.available2019-10-19T16:03:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0085-7432
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMU5UQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14241
dc.description.abstractDede Korkut Oğuznameleri"ndeki problemli yerler yaklaşık iki yüz yıldır yüzlerce araştırmayla çözülmeye çalışılmıştır. Bazıları çözülebilmişse de hâlâ çözüm bekleyen problemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Dede Korkut Oğuznameleri"nin daha önceki yayınlarında kaytaban olarak okunmuş ve anlamı/yapısı üzerine müzakere yürütülmüş tartışmalı kelimedir. Makalede araştırmacıların bu konu hakkındaki görüşlerini verdikten sonra kendi değerlendirmemize yer vereceğiz. Dede Korkut Oğuznameleri"nde geçen kaytaban"ın yazımca doğru ancak anlam ve yapıca henüz tam olarak açıklanamamış bir kelime olduğunu düşünüyoruz. Bu makalenin amacı söz konusu kelimeyi yapı ve anlamca açıklayabilmektiren_US
dc.description.abstractProblematics in Dede Korkut Text have been tried to be solved with hundreds of researches for almost two hundred years. Although some of them have been solved, there are still some problems waiting to be solved. One of these is the controversial word which has been read as kaytaban and discussed by semantically/structually in the previous publications of the Dede Korkut Text. In this essay after giving the opinions of the researchers about this subject, I will give my own evaluation. We think that, the word kaytaban is correct orthographically to the Dede Korkut Text, but still is not a one explained wholly by means of semantically and structually. The aim of this essay is to be able to explain the structure and the true meaning of the word in questionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleDede Korkut Oğuznameleri'nde Geçen Kaytaban Üzerine Yeni Yaklaşımlaren_US
dc.title.alternativeNEW APPROACHES ON kaytaban IN THE DEDE KORKUT TEXTen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiyat Mecmuasıen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage465en_US
dc.identifier.endpage472en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record