Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaltık, Olcay
dc.date.accessioned2019-10-19T16:03:51Z
dc.date.available2019-10-19T16:03:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-6020
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeU16UXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14244
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Eskişehir İli, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda çalışan Türkçe öğretmenlerinin okuma kültürü edindirme sürecinde Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin niteliğine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada veri toplama tekniği olarak "yarı yapılandırılmış görüşme" kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkçe ders kitaplarında öğrencilerin ilgi alanlarına ve düzeylerine uygun olmayan metinlerin yer aldığı, metinlerin öğrencilerde estetik bir duyarlık oluşumuna kılavuzluk etmediği, okumaya karşı istek uyandırmada ve okuma kültürü edindirmede yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the opinions of the Turkish teachers who work at the Ministry of National Education secondary schools in Eskişehir on the quality of the texts in Turkish course books in the process of reading culture acquirement. The study is qualitative. Data collection technique used in the study is “semi-structured interview.” Based on the findings of the research, it was found that in the Turkish course books there were texts that were not relevant to the interests and levels of the students; the texts did not lead to the development of an aesthetic sensitivity in students and kindle sufficient desire for reading and developing reading culture in studentsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleOkuma Kültürü Edindirme Sürecinde Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Niteliği Üzerine Öğretmen Görüşlerien_US
dc.title.alternativeTeachers’ Opinions on the Quality of the Texts in Turkish Course Books in the Process of Reading Culture Acquirementen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAna Dili Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage281en_US
dc.identifier.endpage296en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record