Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Çiğdem
dc.date.accessioned2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.available2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNU1qRXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14265
dc.description.abstract“Uzun adlı çocuk” masalı, Amerika ve Japonya gibi Türkiye?de de anlatılmaktadır. Bu çalışmanın ilk amacı da bu masalın Türkiye?deki tarihi ve coğrafi yolculuğunu betimlemektir. Bu amaca ulaşmak için bu masalın kökeni, yayılma ve aktarım kanalları belirlenmiştir. Metnin Türkiye?deki varyantlarının motif ve diğer göstergeleri saptanmıştır. Ayrıca masalın Türkiye varyantı ile Amerika ve Japonya varyantları kıyaslanmıştır. Makalenin ikinci amacı, bu masaldaki adın kullanımı ve adla yapılan mizah biçiminin Türk mizah geleneğindeki yerinin tanımlanmasıdır. Bu amaçla da tarafımdan geliştirilmiş Türk anlatı ve mizahında ad kullanım kümelemesi ile masaldaki adın kullanımı kıyaslanmıştır. Çalışma sonunda, masalın Türkçe bağlamında ilk kez nasıl tanındığı -bir Amerikan çizgi film olarak-, yaklaşık 20 yıl içinde sözlü geleneğe nasıl geçtiği anlatılmıştır. Bunun yanı sıra masaldaki ad kullanımının masal ve fıkra geleneğindekinden farklı olsa da söz oyunlarındakiyle uyumlu olduğu açıklanmıştır.en_US
dc.description.abstractAs in America and Japan, The child with a long name” is one of the folk tales told in Turkey. The first aim of this paper is to define the historical and geographical journey of this tale in Turkey. In order to achieve this aim, the source of the tale, the channels by which it was distributed and told are identified. The local elements and other items peculiar to the Turkish version of the tale are determined. Furthermore, the Turkish version of the tale is compared to the American and Japan versions. Second aim of the paper is to define the use of the name in the tale and situate the humorous use of this name in the Turkish humor folklore. In order to do so, the use of the name in the tale has been compared to the cluster -which I have developed myself- to analyze use of names in Turkish narration and humor. At the end of the article, it is explained how the tale- which was first introduced as an American cartoon- was introduced into Turkish context and how it became a part of the oral folklore in 20 years. Besides it is explained that the use of name in the tale is similar to the use of names in wordplays and different from the use of names in tales or jokes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTiki Tiki tempo: uzun adlı çocuğun Türkiye yolculuğuen_US
dc.title.alternativeTiki Tiki tempo: the journey of the child with a long name in Turkeyen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1391en_US
dc.identifier.endpage1404en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]
dc.contributor.institutionauthorKara, Çiğdem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record