Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPilancı, Hülya
dc.date.accessioned2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.available2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1301-0549
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBeU56SXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14266
dc.description.abstractAna dilinin toplumsal işlevleri, günümüzde, içinde bulunan göçmen gruplarla kültürel çeşitlilik barındıran ülkeler açısından büyük önem taşır hâle gelmiştir. Göçmenler tarafından var olmanın bir simgesi olarak kabul edilen ana dilinin, içinde bulunduğu çoğunluk tarafından ulusal değerlere ve toplumsal uyuma tehdit oluşturduğu yönünde görüşler ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu çalışmada, bir araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında, Avrupa ülkelerinde bulunan yaklaşık 4 milyon Türkün, Avrupa’da gelişmekte olan yeni ortamda ana dilleri Türkçeyi korumak ve sürdürebilmek için sahip oldukları özellikler tartışılmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe social functions of one's native language have gained great importance especially for countries where multiculturalism caused by emigration is a defining characteristic. Native language, which is regarded as a symbol of existence by the emigrants, is often perceived by the majority as a threat to national values and social harmony. Turks form one of the biggest emigrant groups in Europe (approximately 4 million). In the light of data gathered from research, this study discusses the characteristics of Turks that will enable them to conserve and support their native language in the newly developing environment in Europe.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleAvrupa Ülkelerindeki Türklerin Türkçeyi Kullanma Ortamları, Sürdürebilme İmkânları ve Koruma Bilinçlerien_US
dc.title.alternativeTurkish Spoken by Turks in European Countries: Usage Environment, Sustainability Possibilities and Preservation Awarenessen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue49en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage160en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record