Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkaya, Müjgan
dc.date.accessioned2015-02-18T10:58:43Z
dc.date.available2015-02-18T10:58:43Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1300543X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1426
dc.description.abstractÖğretme-öğrenme sürecinde yararlanılan öğretim araç ya da materyallerinin kendine özgü sembol sistemleri kullanımı bulunmaktadır. Nasıl ki kitaplar çeşitli ikonları, harfleri, şekilleri ya da formülleri kullanarak bir şeyi öğretmeyi amaçlıyorsa, sesli-görüntülü bir araç olan televizyon da ses, nota, hareketli görüntü, durağan görüntü, konuşma dilinin sözcükleri ya da yazılı dilin harflerini kullanma gibi, farklı sembolleri belirli bir sistem içinde tasarımlayıp belirli bir yöntemle sunmaktadır. Aracın doğasına uygun olarak kullanılan sembol sistemlerinden hangisinin öğrenme başarısına olumlu yönde etki ettiğinin belirlenmesi ise farklı etmenlere bağlıdır. Başka bir deyişle yazılı ya da görüntülü sembol sistemlerinden öğrenme, aracın birey tarafından nasıl algılandığı, aracın bireyden neyi talep ettiği ya da öğrenen bireyler arasındaki farklılıklarla ilişkilidir. Sözü edilen içsel ya da dışsal faktörlerin neler olduğunun önceden bilinmesi ve araca uygun sembol sistemleri tasarımının yapılması, bireylerin öğrenme başarısını olumlu yönde geliştirmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğrenmeen_US
dc.subjectÖğrenme Sürecien_US
dc.subjectSembolen_US
dc.subjectSistemlerien_US
dc.subjectSembol Sistemlerien_US
dc.titleÖğrenme Sürecinde Sembol Sistemlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKurguen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record