Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Erbil Melek Özlem
dc.contributor.authorKimzan, İlayda
dc.contributor.authorYalçın*, Vakkas
dc.contributor.authorAvar, Gökçen
dc.date.accessioned2019-10-19T17:27:11Z
dc.date.available2019-10-19T17:27:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-9196
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZNU56VXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14495
dc.description.abstractYapılan bu çalışma ile okul öncesi eğitim öğretmeni adaylarına, oyun temelli öğrenme konusunda, eğitimleri sürecinde kazandırılmaya çalışılan bilgi ve becerilerin, uygulamaya yansıma durumu nitel bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada veriler, okulöncesi öğretmenliği programı 4. sınıfa devam eden ve Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 9 öğretmen adayından toplanmıştır. Veri toplama sürecinde öğretmen adaylarının oyun temelli öğrenmeye bakış açılarını belirlemeye yönelik yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra oyun temelli bir etkinlik planı hazırlamaları istenerek bu planlar analiz edilmiştir. Ayrıca hazırladıkları planları okulöncesi eğitim kurumlarında uyguladıkları süreçte yapılandırılmış gözlemler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiş, gözlem ve etkinlik planlarından elde edilen veriler grafiksel olarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının oyun temelli etkinlik planlama ve uygulama konusunda bilgileri olmakla birlikte, özellikle uygulama sürecine yönelik desteklenmesi gereken yönlerinin bulunduğu görülmüş ve bu yönde öneriler geliştirilmiştiren_US
dc.description.abstractThis research aims to qualitatively describe how pre-school teacher candidates make use of the knowledge and skills they have about playbased learning. Research data were collected from 9 senior students taking Teaching Practice course at Pre-School Teacher Training Program. During data collection, semi-structured interviews were held, candidates were asked to prepare a play-based activity plan, the plan was analyzed, and structured observations were conducted as they put their plans into practice. Data from the interviews have been descriptively analyzed, and those obtained from observations and activity plans are graphically presented. Findings indicate that candidates are knowledgeable about making play-based activity plans and applying them, and that they have some weak points, especially about practice, to be supported; thus, relevant suggestions have been made within the present studyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleOkul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Oyun Temelli Öğrenmeye Bakış Açıları ve Uygulamaya Yansımalarıen_US
dc.title.alternativePre-School Teacher Candidates’ Opinions About Play Based Learning and Reflections On Practiceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage800en_US
dc.identifier.endpage834en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record