Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAtaizi, Murat
dc.contributor.authorŞimşek, Ali
dc.date.accessioned2015-02-18T11:57:12Z
dc.date.available2015-02-18T11:57:12Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1300543X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1449
dc.description.abstractEğitimde davranışçılar doğrudan öğretim çıktıları üzerinde odaklanırlar. Bu çıktılar insan davranışlarındaki gözlenebilen ve ölçülebilen değişim olarak tanımlanabilir. Ancak temel eğitimin amacı yalnız davranış değişikliği gerçekleştirmek değildir. Temel eğitiminin amaçları arasında tutum değişikliği de yer almaktadır. Tutuma yönelik araştırmalar ise, davranışçıların üzerinde pek durmadığı, gözle görülmeyen süreçler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tutumlar öğrenciyi yönlendiren ve gözle görülemeyen eğilimlerdir. Bilişsel kuram, yapıcılık ve durumlu öğrenme ise sürece yönelik yaklaşımlardır ve bu kuramlar tutum değişikliğini davranışçı yaklaşıma göre daha etkili bir şekilde açıklamaktadır. Tutumlar üzerine yoğunlaşan durumlu öğrenme, “bir bağlam içinde bilgi, beceri ve tutumların öğrenilmesi” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu bağlam gerçek ortamlar ya da gerçek ortamların sanal bir kopyası olabilir. Temel eğitimde eksikliği en fazla hissedilen gerçek dünya bağlamı, öğrencilerin soyut bilgileri somut ortamlarda kullanabilmelerine olanak sağlar. Durumlu öğrenme ortamlarının temel eğitim sınıflarında düzenlenmesi öğrenmeyi daha etkin bir hale getirebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTemel Eğitimen_US
dc.subjectDurumlu Öğrenmeen_US
dc.subjectOrtamları Düzenlenmesien_US
dc.titleTemel Eğitimde Durumlu Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKurguen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record