Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErsoy, Ali
dc.contributor.authorÖzden, Muhammet
dc.date.accessioned2019-10-19T17:27:12Z
dc.date.available2019-10-19T17:27:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNU9URTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14502
dc.description.abstractBu araştırmada, öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşleri incelenmiştir. Betimsel nitelikli bu araştırmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 237 öğretmen adayı ile 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve kay-kare teknikleri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının ödevlerinde öncelikle internet kaynaklarını tercih ettikleri ve ödev türü ve sayısının internetten intihal yapmayla ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının yarıdan fazlası intihal sonucunda dersi tekrar edebileceğini düşünürken, yine yarıya yakını internette bulunan kaynakların değiştirilerek ödevlerde kullanılabileceğini belirtmiştir. Öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapma eğilimlerinin öğretim elemanından kaynaklı değişkenlerle ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarına etik bilinç geliştirme ve intihali saptamaya dönük bilgisayar programları hakkında bilgi verilebilir. Ödevlerde intihal yapmayı önlemek amacıyla öğretim elemanı beklentilerini anlaşılır bir biçimde ifade etmelidir. Ayrıca, öğrenciler internetten yaptıkları intihal sonucunda karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgilendirilebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study the role of instructor in teacher candidates' act of plagiarism when doing assignments was investigated. This study was descriptive in nature and data were collected with a questionnaire. 237 teacher candidates studying at Anadolu University, Faculty of Education, Department of Primary Education during 2008-2009 spring semester participated in the study. Percentage, frequency and Chi-Square techniques were employed in the analysis of the data. The results of the study revealed that students primarily prefer Internet sources for their assignments and the number and type of assignments are found to be related to plagiarizing from Internet. While more than half of the teacher candidates thought that plagiarism from the Internet may result in repeating the course, nearly half of them stated that it would be appropriate to use homework, documents or sources from the Internet with modification in their own assignments. The tendency of teacher candidates concerning plagiarism from Internet was found out to be related to the variables originated from the instructor. The results obtained from the study suggest that students can be informed about developing ethics awareness and computer programs detecting plagiarism. Instructors should specify their expectations clearly in order to prevent plagiarism in assignments. Students may also be informed about the consequences of the plagiarism from Internet.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleThe views of teacher candidates regarding the role of instructor in plagiarizing from Internet in their assignmentsen_US
dc.title.alternativeÖğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşlerien_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage608en_US
dc.identifier.endpage619en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]
dc.contributor.institutionauthorErsoy, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record