Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Murat
dc.contributor.authorPoyraz, Zakir
dc.date.accessioned2015-02-19T15:35:36Z
dc.date.available2015-02-19T15:35:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1479
dc.description.abstractIn this study, the removal of methylene blue from aqueous solutions by biosorption onto Elaeagnus angustifolia stone has investigated. Optimum biosorption conditions have determined as a function of pH, biosorbent dosage, initial methylene blue concentration, contact time and temperature of the solution for the removal of methylene blue. Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich (D-R) isotherm models have used to describe the biosorption isotherm model. The experimental data have fitted to pseudo-first order, pseudo-second order and intraparticle diffusion model to examine the sorption kinetics. The values of ∆G°, ∆H° and ∆S° have calculated by thermodynamic study to determine the nature of biosorption process. Experimental results have shown that Elaeagnus angustifolia stone can be used as an effective and low cost biosorbent precursor for the removal of methylene blue from aqueous solutions.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, biyosorpsiyon ile sulu çözeltilerden metilen mavisinin Elaeagnus angustifolia çekirdeği ile giderimi araştırılmıştır. Optimum biyosorpisyon koşulları pH, biyosorban miktarı, başlangıç metilen mavisi derişimi, temas süresi ve sıcaklığın fonksiyonu olarak belirlenmiştir. Biyosorpsiyon izoterm modelinin belirlenmesi amacıyla Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (D-R) izoterm modelleri kullanılmıştır. Deneysel veriler sözde-birinci dereceden, sözde-ikinci dereceden ve par-tikül içi difüzyon modellerine uygulanarak giderim işleminin kinetik ifadeleri belirlenmiştir. Bi-yosorpsiyon işleminin doğasını incelemek için ise ∆G°,∆H° ve ∆S° değerleri hesaplanmıştır. Deneysel sonuçlar, sulu çözeltilerden biyosorpsiyon ile metilen mavisinin gideriminde Elaeagnus angustifolia çekirdeğinin etkili ve ucuz bir biyosorban kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiosorptionen_US
dc.subjectMethylene Blueen_US
dc.subjectBiomassen_US
dc.subjectElaeagnus Angustifoliaen_US
dc.subjectBiyosorpsiyonen_US
dc.subjectMetilen Mavisien_US
dc.subjectBiyokütleen_US
dc.subjectElaeagnus Angustifoliaen_US
dc.titleElaeagnus Angustifolia Stone as a Low-Cost Biosorbent Precursor for Removal of Methylene Blue From Aqueous Solutionen_US
dc.title.alternativeSulu Çözeltiden Metilen Mavisi Gideriminde Düşük Maliyetli Biyosorbent Kaynağı Olarak Eleagnus Angustifolia Çekirdeğinin Kullanılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record