Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTanır, Güneş
dc.contributor.authorAktı, Nisa Nur
dc.contributor.authorBölükdemir, M. Hicabi
dc.contributor.authorTel, Eyüp
dc.date.accessioned2015-02-20T07:43:16Z
dc.date.available2015-02-20T07:43:16Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1486
dc.description.abstractBu çalışmada Büyükardıç (Erzincan) arkeolojik kurtarma kazısından alınan numunenin infrared uyarmalı lüminesans (IRSL) yöntemiyle eşdeğer dozu deneysel olarak bulunmuştur. Tarihlendirme işleminin en önemli adımlarından birisi eşdeğer doz (paleodoz) ölçümüdür. Eşdeğer doz, tek tablet yeniden oluşturma yöntemi ve çok tablet ilave doz yöntemleri kullanılarak tespit edilmiştir. Her iki yöntemle yapılan eşdeğer doz hesaplarının birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, equivalent dose of archaeological sample which was taken from Büyükardiç (Erzincan,Turkey) was obtained as experimental using infrared stimulated luminescence (IRSL) technique. Equivalent dose (paleo-dose) is the important rank of luminescence dating. Both single- and multiple- aliquots procedures were used to obtain the equivalent dose. The results obtained of these procedures are in agreement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleArkeolojik Örneklerin İnfrared Uyarmalı Lüminesans Kullanılarak Eşdeğer Doz Tayinien_US
dc.title.alternativeDetermination of Equivalent Dose of Archaeologîcal Samples Using Infrared Stimulated Luminescenceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record