Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYiğit, Esra
dc.contributor.authorGamgam, Hamza
dc.date.accessioned2015-02-20T08:04:47Z
dc.date.available2015-02-20T08:04:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn21460272
dc.identifier.issn21460191
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1493
dc.description.abstractİkiden fazla yığının ortalamalarının eşitliği hipotezinin testi amacıyla kullanılan klasik F testi, normallik ve yığın varyanslarının homojenlik varsayımına dayanır. Bu varsayımlar özellikle varyan-sların homojenlik varsayımı, sağlanmadığında klasik F testinin kullanılması uygun olmamaktadır. Bu durum özellikle örneklem hacmi büyük olmadığında, önemli bir sıkıntı doğurmaktadır. Literatürde bu konuyla ilgili bir çok test istatistiği geliştirilmiştir. Bu çalışmada Brown-Forsythe, genelleştirilmiş F, Scott-Smith, Welch, Xu-Wang testleri tanıtılmış ve testlerin farklı yığın parametreleri ve örnek hacimleri altında deneysel I.tip hata oranı ve testin gücü bakımından karşılaştırılması yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractClassical F-test to compare several means depends on the assumptions of homogenety of populations variances and normality. When these assumptions-especially the equality of variance-is dropped, classical F-test fails to reject the null hypothesis even the data actually provides strong evidence to do so. This can be considered as a serious problem in some applications especially when the sample size is not large. For this problem, a large number of tests are available in the literature. In this study Brown-Forsythe, generalized F, Scott-Smith, Welch, Xu-Wang are introduced. Also a simulation study is performed to compare these tests in different combination of variance, means, population number and sample size.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBrown-Forsythe Testien_US
dc.subjectGenelleştirilmiş F Testien_US
dc.subjectScott-Smith Testien_US
dc.subjectWelch Testien_US
dc.subjectXu-Wang Testien_US
dc.subjectThe Brown-Forsythe Testen_US
dc.subjectThe Genelleştirilmiş F Testen_US
dc.subjectThe Scott-Smith Testen_US
dc.subjectWelch Testen_US
dc.subjectThe Xu-Wang Testen_US
dc.titleHomojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Bazı Test İstatistikleri ve Karşılaştırmalarıen_US
dc.title.alternativeThe Tests Proposed for the One-Way Anova Under Unequal Variances and Simulation Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimleren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record