Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Fatih
dc.contributor.authorObalı, Olcay
dc.contributor.authorAksoy, Ahmet
dc.contributor.authorSezen, Göksel
dc.date.accessioned2015-02-20T08:28:17Z
dc.date.available2015-02-20T08:28:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1495
dc.description.abstractBu çalışmada, Abant Gölü suyunda Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn ve Cd konsantrasyonlarının mevsimsel olarak değişiminin incelenmesi ve su kalitesi sınıflarının araştırılması amaçlanmıştır. Abant Gölü üzerinde 3 istasyondan seçilmiş, 2003 Mayıs, 2003 Temmuz, 2003 Kasım ve 2004 Şubat aylarında bu istasyonlardan su örnekleri alınmıştır. Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn ve Cd konsantrasyonları ICP-OES Sequential cihazında ölçülmüştür. Abant Gölü suyunun Pb, Cr ve Ni için 3. sınıf, Cu için 2. sınıf, Mn, Zn ve Cd için 1. sınıf su kalitesi değerleri gösterdiği belirlenmiştir. Pb ilkbahar, Cr yaz, sonbahar ve kış, Cu ve Zn yaz, Mn ve Ni sonbahar ve Cd ise kış mevsiminde en yüksek konsantrasyonlara ulaşmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to investigate seasonal changing of some heavy metal (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn ve Cd) concentrations and to determine water quality classes in Abant Lake water. Three different stations were choosen as sampling area and water samples were taken from these stations on 2003 May, 2003 July, 2003 November and 2004 February. ICP-OES Sequential device was used for the analysis of Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn and Cd. It was determined that Abant Lake has 3th , class water quality for Pb, Cr and Ni; 2nd class water quality for Cu and 1st class water quality for Mn, Zn and Cd. Seasonal highest values of heavy metals were observed as follows; Pb in spring, Cu and Zn in summer, Cr in summer, fall and winter, Mn and Ni in fall and Cd in winter.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAbant Gölüen_US
dc.subjectSuen_US
dc.subjectAğır Metalen_US
dc.subjectICP-OESen_US
dc.subjectAbant Lakeen_US
dc.subjectWateren_US
dc.subjectHeavy Metalen_US
dc.subjectICP-OESen_US
dc.titleAbant Gölü Suyunda Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Konsantrasyon Değişiminin Karşılaştırmalı Analizien_US
dc.title.alternativeA Comparative Analysis of Seasonal Changing of Some Heavy Metal Concentrations in Abant Lake Wateren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record